Број 282   15.06.2017

Војни часописи
vd
vtg
ng
23.06.2017
Одржана промоција књиге „Пут у Сарајево“
У Атријуму Дома Војске Србије предходне вечери представљена је књига Џона Рола Пут у Сарајево, у издању Медија центар „Одбрана“ и издавачке куће „Клио“. детаљније »
22.06.2017
Отворена изложба „Играле се делије“
Од јуче у Малој галерији Дома Војске Србије отворена је традиционална изложба Ликовне групе Војне академије „Играле се делије“. детаљније »
15.06.2017
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Magazin Odbrana На­кон не­ко­ли­ко го­ди­на па­у­зе, у је­ди­ни­ца­ма и на по­ли­го­ни­ма Вој­ске Ср­би­је ре­а­ли­зу­је се обу­ка при­пад­ни­ка ре­зер­вног са­ста­ва рат­них је­ди­ни­ца. На те­ри­то­ри­ји це­ле Ср­би­је, „Пла­ве ко­вер­те” ко­је су са пр­вим јун­ским да­ни­ма при­сти­гле на адре­се вој­них об­ве­зни­ка иза­зва­ле су опреч­не ко­мен­та­ре јав­но­сти. Ода­зи­ва­ње по­зи­ву на вој­ну ве­жбу не­ки­ма је по­слу­жио као по­вод за де­ба­ту, а мно­ги су при­хва­ти­ли без окле­ва­ња из­вр­ша­ва­ње устав­не и за­кон­ске оба­ве­зе и ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu