Број 298   13.02.2018

Војни часописи
vd
vtg
ng
20.02.2018
Округли сто о Косову и Метохији
У Дому Војске одржан је скуп, округли сто,  на тему Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, који су заједно организовали Београдски форум за свет равноправних и Клуб генерала и адмирала. Свечана сала била је мала да прими све заинтересоване за учешће у скупу, ... детаљније »
13.02.2018
Представљена књига „Студије о Балканским ратовима“
У Дому Војске представљена је књига „Студије о балканским ратовима“ генерала и академика Живка Павловића чије је штампање финансирано средствима Управе за сарадњу с црквама и верским ... детаљније »
13.02.2018
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Већ го­ди­ну да­на де­вој­ке и мла­ди­ћи слу­же до­бро­вољ­ни вој­ни рок по но­вом мо­де­лу, про­во­де­ћи до­дат­на три ме­се­ца на обу­ци у је­ди­ни­ца­ма Вој­ске Ср­би­је. У же­љи да са­зна ка­ко су се на но­ви на­чин об­у­ча­ва­ња при­ла­го­ди­ли вој­ни­ци и ста­ре­ши­не, еки­па ма­га­зи­на „Од­бра­на” за­ви­ри­ла је пре­ко огра­де ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu