Број 292   15.11.2017

Војни часописи
vd
vtg
ng
17.11.2017
Матија Бећковић себи у лице
Matija Bećković sebi u liceСеријал Медија центра „Одбрана“, „С писцем у лице“ настављен је вечерас у београдском Дому Војске, досад најпосећенијим програмом,  гостовањем академика ... детаљније »
15.11.2017
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Уско­ро ће се на­вр­ши­ти де­сет го­ди­на од усва­ја­ња Ре­зо­лу­ци­је о за­шти­ти су­ве­ре­ни­те­та, те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та и устав­ног по­рет­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, ко­јом је у 6. тач­ки На­род­на скуп­шти­на про­кла­мо­ва­ла вој­ну ... детаљније »
14.11.2017
Промоција књиге „Стратегија националне безбедности у теорији и пракси”
Књига „Стратегија националне безбедности у теорији и пракси” генерала у пензији проф. др Бранка Крге представљена је данас у Свечаној сали Дома Војске ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu