Број 294   14.12.2017

Војни часописи
vd
vtg
ng
14.12.2017
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
При­бли­жа­ва­ју­ћи се кра­ју го­ди­не, др­жа­ва и ми­ни­стар­ства су­ми­ра­ју по­стиг­ну­те ре­зул­та­те на осно­ву ко­јих про­јек­ту­ју пла­но­ве за бу­дућ­ност. Под­но­се­ћи из­ве­шта­је пред­сед­ни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је Алек­сан­дру Ву­чи­ћу, ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин и на­чел­ник Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је ге­не­рал Љу­би­ша ... детаљније »
11.12.2017
Промовисана књига „Рат Србије са Аустро-угарском, Немачком и Бугарском 1915. године”
У Свечаној сали Дома Војске Србије данас је промовисана књига „Рат Србије са Аустро-угарском, Немачком и Бугарском 1915. године” аутора генерала Живка Г. Павловића. ... детаљније »
07.12.2017
Академија „Колубарска битка – од амбиса до тријумфа“ у Дому Војске Србије
Академија „Колубарска битка – од амбиса до тријумфа“, у организацији удружења „Србски Светионик“ одржана је вечерас у Свечаној сали Дома Војске Србије у Београду. детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu